Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Propostes Pressupostos Participatius Benavent de Segrià 2024

 

ARRIBA LA TERCERA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE BENAVENT DE SEGRIÀ

Us animem a que ens feu arribar aquelles idees que tingueu per tal de millorar el nostre poble. 

El període per presentar les propostes és del 20 de maig al 2 de juny de 2024, ambdós dies inclosos

És fonamental que les propostes segueixin una sèrie de criteris per tal que puguin formar part del procés. Aquests criteris són els següents: 

  • Que cada proposta no superi la quantitat de 20.000 €.
  • Que siguin legals. 
  • Que siguin viables tècnicament. 
  • Que siguin sostenibles en el temps, és a dir, que tant l'actuació en si com el manteniment que se'n derivi sigui assumible per a l'ajuntament. 
  • Que siguin concretes i avaluables econòmicament 
  • Que facin referència a inversions i no a serveis, millores en els serveis o ajuts i subvencions. 
  • Que siguin competència directa de l'ajuntament. 
  • Que no comportin accions d'exclusió social.
  • Que siguin del màxim gaudi per a tota la ciutadania. 
  • Que vagin acompanyades de les dades identificatives.