Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Inscripció Altaveu a la Ciutadania de Sant Pere de Ribes

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ - SANT PERE DE RIBES

 

En primer lloc, moltes gràcies per la predisposició a participar en el projecte Altaveu a la Ciutadania que ha contractat l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a Gabinet Ceres com eina digital per apropar-se a la ciutadania i implicar-la en la gestió municipal, facilitant un canal de comunicació i relació entre la població del municipi i l’Ajuntament.

 

A partir de consultes que permeten que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes conegui de primera mà l’opinió de la població entorn la tasca que realitza i les necessitats que té la ciutadania. Els resultats permetran que el seu Ajuntament pugui tenir en compte el que pensa i opina la ciutadania i millorar la seva tasca dia a dia.

 

La participació en el projecte és totalment voluntària. Per participar-hi només cal omplir el següent formulari d’inscripció i complir unes condicions mínimes detallades a continuació. En el projecte es realitzarà una selecció entre totes les persones que hagin contestat aquest formulari de manera que representin els diferents perfils que hi ha entre la població del municipi, i donant prioritat a l’ordre d’inscripció, si fos necessari.

 

Per poder inscriure's a l'ALTAVEU A LA CIUTADANIA cal complir les següents condicions:

•    Ser major de 16 anys
•    Disposar d'una adreça de correu electrònica vàlida
•    Residir al municipi
•    Acceptar les condicions generals d’ús i de tractament de dades personals que es detallen a la clàusula següent.

 

Moltes gràcies per la predisposició i col·laboració.